GIA TÍN Computer Laptop cu Da Nang
8 10 138

Cập nhật Offline Kaspersky 2012


Cập nhật Offline Kaspersky 2012

Nếu vì một số lý do nào đó bạn không thể tự động cập nhật cơ sở dữ liệu từ internet thì bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu chống virus được lưu trong tập tin nén. Tập tin nén này sẽ được thường xuyên cập nhật trên website của Kaspersky Lab.


Download tập tin cơ sở dữ liệu Kaspersky tại đây, nên download bản mới nhất trong danh sách 

(Hướng dẫn: Click vào Link, đợi 5s, nhìn góc trên bên phải, chọn Passer L'annonce hoặc Skip Ads sẽ đến Link download)


Giải nén tập tin vừa tải về, bên trong gồm 3 thư mục chính AutoPatches, Bases, Index.
Mở giao diện Kaspersky lên chọn Setting (Cấu hình), Lúc này bạn quan sát trạng thái của Kaspersky đang ở màu đỏ (cần update database)

Trong giao diện menu Setting bạn chọn biểu tượng Update rồi đến Source (Nguồn cập nhật)
Trong giao diện Update Setting bạn chọn tab Source (Nguồn), sau đó nhấn nút Add (Thêm)
Trong hộp thoại Select update source chọn đường dẫn đến thư mục mà bạn giải nén được ở bước đầu tiên và nhấn OK
Trở lại giao diện Update Setting, bạn check bỏ source update mặc định của kaspersky. Đảm bảo có lựa chọn dòng update từ thư mục update offline trong ổ đĩa trên máy tính bạn và nhấn OK
Trở lại giao diện chính bạn chọn Update bên dưới, bạn chọn nút Start Update. Chương trình sẽ tiến hành update database từ thư mục update offline trên ổ cứng của bạn. Bạn có thể quan sát chi tiết bằng cách chọn Detail.
Kaspersky ban quyenkaspersky tai da nang                                                                                                  VMN thuthuat24h.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phản hồi, thảo luận cùng GIA TÍN Computer nào :)