GIA TÍN Computer Laptop cu Da Nang
8 10 138

Tìm hiểu Các phím tắt trong Windows 8


Tìm hiểu Các phím tắt trong Windows 8

 Với giao diện mới của Win 8, việc sử dụng các phím tắt sẽ giúp bạn tác vụ nhanh nhất với các Chương trình và giao diện mới này.

Tìm hiểu Các phím tắt trong Windows 8Windows KeyChuyển đổi giữa màn hình Classic và giao diện Metro UI
ESCTrở lại ứng dụng trước đó
Windows Key + spacebarChuyển đổi thiết lập ngôn ngữ và bàn phím
Windows Key + YView qua màn hình Desktop
Windows Key + OKhóa định hướng thiết bị
Windows Key + EnterKhởi chạy Narrator
Windows Key + Shift + .Chuyển Metro App sang bên trái màn hình
Windows Key + .Chuyển Metro App sang bên phải màn hình
Windows Key + SMở App Search (trong giao diện Metro UI)
Windows Key + FMở File Search (trong giao diện Metro UI)
Windows Key + CMở Charms Bar
Windows Key + IMở Charm Settings
Windows Key + QMở Search Pane
Windows Key + WMở Search Settings
CTRL + phím mũi tên phảiChuyển sang trang danh sách bên phải trong Metro UI Menu
CTRL + phím mũi tên tráiChuyển sang trang danh sách bên trái trong Metro UI Menu
Arrow Key, ALT + các phím mũi tênDi chuyển vị trí của App trong Metro UI Menu.
Windows Key + LLock Screen
Windows Key + EMở cửa sổ Windows Explorer
Windows Key + RMở hộp thoại Run
Windows Key + PChế độ Projector - Chọn Projector Output (khi sử dụng thêm màn hình)
Windows Key + UKhởi chạy Ease of Access Center
Windows Key + TMở màn hình Classic với con trỏ ở thành phần đang mở trước đó
Windows Key + XMở Windows Mobility Center
Windows Key + BMở màn hình Classic với con trỏ ở một đối tượng trên Taskbar
Windows Key + MMở màn hình Classic với con trỏ ở một đối tượng trên Desktop
Arrow Key, App Key:Hiển thị tùy chọn Unpin và các tùy chọn khác cho đối tượng trên Metro UI Menu.

Windows Key + A
Tìm kiếm ứng dụng có chứa ký tự A (trong giao diện Metro UI)
Windows Key + GTìm kiếm ứng dụng có chứa ký tự G (trong giao diện Metro UI)
Windows Key + JTìm kiếm ứng dụng có chứa ký tự J (trong giao diện Metro UI)
Windows Key + KTìm kiếm ứng dụng có chứa ký tự K (trong giao diện Metro UI)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phản hồi, thảo luận cùng GIA TÍN Computer nào :)