GIA TÍN Computer Laptop cu Da Nang
8 10 138

Phân biệt các loại Bộ phát Wifi


 Phân biệt các loại Bộ phát Wifi

Bộ phát Wifi thông thường theo tìm hiểu thì gồm 3 loại: Access Point, Wireless Router và Wireless Modem

1. Access point: 

Chỉ có cổng LAN, cắm vào là phát, không cần phải cấu hình.
Nhược điểm: Không cấu hình được password vì vậy độ bảo mật, cá nhân là không có, bất kỳ máy tính nào cũng có thể bắt trộm wifi.
access point da nang


2. Wireless Router 

Loại này mặt sau gồm 1 cổng WAN (trong cái hộp thì nó ghi là cổng internet) và nhiều cổng LAN, trong cái cổng WAN ngoại trừ tô xanh ra thì nó vẫn dùng giắc như cổng LAN thường, dùng để nối từ modem đến nó, các cổng còn lại để chia sẻ đến nhiều máy.
Wireless Router có thể cấu hình được nhiều thứ với cái này và tất nhiên có thể đặt được password.
wireless router

3. Wireless Modem 

Loại này cũng giống như wireless Router nhưng tích hợp cả Modem vào trong luôn, lấy thẳng dây net từ nhà mạng cắm vào, vừa tính năng share mạng lan (nhiều cổng lan), vừa phát wifi, có thể nói là tích hợp nhiều tính năng nhất trong 3 cái và cũng đắt nhất luôn.
Loại này các Khách sạn lớn, nhiều tầng thường sử dụng để phát cho toàn Khách sạn.

wireless modem

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phản hồi, thảo luận cùng GIA TÍN Computer nào :)