GIA TÍN Computer Laptop cu Da Nang
8 10 138

Reset Máy In Xerox 3210 - GIA TÍN Computer


Reset May In Xerox 3210

reset may in xerox 3210


Triệu chứng: báo đèn đỏ lúc khởi động xong và hiện tượng không cho in tiếp

Gia Tín Computer Co.,Ltd 
120 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng

Vui lòng call 0121 6789 888 để đc giải quyết sự cố. 

Chi phí: 350.000 vnđ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phản hồi, thảo luận cùng GIA TÍN Computer nào :)